บริการทางการแพทย์

blog entry

Mother Class JULY

อบรมคุณแม่คุณภาพ
blog entry

สัมมนาความปลอดภัยสถานพยาบาล

สัมมนาความปลอดภัยสถานพยาบาล
blog entry

กิจกรรม ทำบุญตักบาตร

กิจกรรม ทำบุญตักบาตร
blog entry

Announce

แจ้งขยายและปรับปรุงพื้นที่ให้บริการแผนกผู้ป่วยนอกประกันสังคม
blog entry

Dental

ประกันสังคมทำฟันได้ ไม่ต้องสำรองจ่่าย
blog entry

Umasan Phuprasat, MD

รังสีแพทย์
blog entry

Wailaiporn Wongwat, MD

วิสัญญีแพทย์
blog entry

Wararak Singpham, MD

วิสัญญีแพทย์
blog entry

Worapapas Chalermsuwiwattanakan, MD

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
blog entry

Siriporn Ariyanon, MD

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
blog entry

Chaiyapong Banditsing, MD

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
blog entry

Nisakorn Prasittisang, MD

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป