โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
เรากำลังมองหาผู้ที่มีศักยภาพ เพื่อมาร่วมงานกับเรา

พยาบาลวิชาชีพ (OPD) : จำนวน หลายอัตรา อัตรา

พยาบาลวิชาชีพ IPD : จำนวน หลายอัตรา อัตรา

นักรังสี Full Time/Part Time : จำนวน 2 อัตรา