นักเทคนิคการแพทย์

Category : career

Type : Full Time | Address : โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ 29 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม, กรุงเทพมหานคร | Posted on Jun 17, 2019 ← Back

Job Description

1. ตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ
2. ตรวจสอบความถูกต้อง (Verification และ Validation)
3. ควบคุมคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
4. แปลผลการวิเคราะห์ (Interpretation) เพื่อให้ได้มาซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง ทันเวลา มีคุณภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วย
5. การให้คำแนะนำ ตลอดจนการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ และผลการวิเคราะห์


Requirements:

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ : หญิง/ชาย (กรณี เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ ขึ้นไป
3. มีใบประกอบวิชาชีพ
4. มีประสบการณ์ การทำงานด้านห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถทำงานเป็นกะได้


How to Apply

1. สมัครด้วยตนเอง ที่ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ อาคารศรีสุพรรณ ชั้น 3 แผนกบริหารงานบุคคล วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.
2. ส่งประวัติของท่านมาที่ E-mail : [email protected]
3. สมัครผ่าน Website 
      คลิก >>> www.bcaremedicalcenter.com
      คลิก >>> www.jobth.com 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  065-508-7188, 02-523-3359-71, 02-994-8200-3 ต่อ 3303 แผนกบริหารงานบุคคล
If you want to apply, please click at below button.