นักกิจกรรมบำบัด Full Time/Part Time

Category : career

Type : Full Time | Address : โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ 29 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม, กรุงเทพมหานคร | Posted on Jun 27, 2019 ← Back

Job Description

1. กระตุ้นเด็กพิเศษ ด้านการรับรู้ทางระบบประสาทสัมผัสบกพร่อง เช่น เด็กออทิสติก 
2. กระตุ้น และปรับพฤติกรรมเด็กพิเศษด้านพฤติกรรม เช่น สมาธิสั้น 
3. ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก อายุ 2-5 ปี 
​4. ช่วยงานขยายโปรแกรมในเด็กพิเศษภายในศูนย์พัฒนาการและการเรียนรู้สำหรับเด็ก


Requirements:

คุณสมบัติ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วทบ. (กิจกรรมบำบัด) ขึ้นไป 
เพศ : หญิง/ชาย (กรณี เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. มีมนุษยสัมพันธ์ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
​3. มีใบประกอบวิชาชีพ


How to Apply

1. สมัครด้วยตนเอง ที่ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ อาคารศรีสุพรรณ ชั้น 3 แผนกบริหารงานบุคคล วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.
2. ส่งประวัติของท่านมาที่ E-mail : [email protected]
3. สมัครผ่าน Website 
      คลิก >>> www.bcaremedicalcenter.com
      คลิก >>> www.jobth.com 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  065-508-7188, 02-523-3359-71, 02-994-8200-3 ต่อ 3303 แผนกบริหารงานบุคคล
If you want to apply, please click at below button.