เจ้าหน้าที่จ่ายกลาง

Category : career

Type : Full Time | Address : โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ 29 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม, กรุงเทพมหานคร | Posted on Oct 18, 2018 ← Back

Job Description


Requirements:

วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
เพศ : หญิง
อายุ : 25-35 ปี


How to Apply

Walk In At B.Care Medicalcenter Hospital.
If you want to apply, please click at below button.