นักรังสี / รังสีเทคนิค Full Time

Category : career

Type : Full Time | Address : โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ 29 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม, กรุงเทพมหานคร | Posted on Dec 12, 2017 ← Back

Job Description

1. ให้บริการการถ่ายภาพทางรังสีวินิจฉัยอย่างถูกต้อง ปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2. จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
3. การนัดตรวจพิเศษทางรังสี การส่งตรวจภายนอก 
4. การ QC ภาพถ่ายทางรังสี 
5. ช่วยรังสีแพทย์ในการตรวจพิเศษ และการกำกับดูแลผู้ช่วยนักรังสีให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน รวมทั้งการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ รวมถึงคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย


Requirements:

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีวินิจฉัย (ใบปริญญาบัตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีวินิจฉัย) พร้อมใบประกอบวิชาชีพ
เพศ : หญิง/ชาย (กรณี เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
ประสบการณ์ : 1-3 ปีขึ้นไป


How to Apply

1. สมัครด้วยตนเอง ที่ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ อาคารศรีสุพรรณ ชั้น 3 แผนกบริหารงานบุคคล วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.
2. ส่งประวัติของท่านมาที่ E-mail : [email protected]
3. สมัครผ่าน Website 
      คลิก >>> www.bcaremedicalcenter.com
      คลิก >>> www.jobth.com 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  065-508-7188, 02-523-3359-71, 02-994-8200-3 ต่อ 3303 แผนกบริหารงานบุคคล
If you want to apply, please click at below button.