นักรังสี Full Time/Part Time

Category : career

Type : Full Time | Address : 29 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม , กรุงเทพมหานคร | Posted on Dec 12, 2017 ← Back

Job Description

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานรังสีการแพทย์ ทั้งด้านรังสีวินิจฉัยรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์


Requirements:

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าอนุปริญญาตรีทางรังสี หรือประกาศนียบัตรรังสีเทคนิค


How to Apply

นำเอกสารประกอบการสมัครงาน พร้อมกับเรซูเม สมัครด้วยตนเองที่อาคารศรีสุพรรณ ชั้น3 แผนกบริหารงานบุคคล โรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริหารงานบุคคล โทร. 065-508-7188
If you want to apply, please click at below button.