เจ้าหน้าที่ต้อนรับและนำส่ง ( เวรเปล )

Category : career

Type : Full Time | Address : โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ 29 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม, กรุงเทพมหานคร | Posted on Jul 23, 2019 ← Back

Job Description

แผนกต้อนรับและนำส่ง มีหน้าที่ให้บริการต้อนรับ แนะนำ ประเมินคัดกรองอาการเบื้องต้น พร้อมให้บริการเคลื่อนย้ายผู้รับบริการพร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อที่จำเป็น โดยการพาเดินนำส่ง หรือนำส่งโดยรถนั่ง รถนอน รวมถึงการเคลื่อนย้ายผู้รับบริการร่วมกับรถพยาบาล ตลอด 24 ชม. โดยมีความมุ่งหมายให้บริการรับส่งด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย ภายใต้มาตรฐาน โดยคำนึงถึงสิทธิ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ควบคู่กับการพัฒนา และเสริมทักษะความรู้ ความสามารถของบุคลากร


Requirements:

คุณสมบัติ
1.  
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
2. เพศ : 
ชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
3. มีใจรักในงานบริการ มีบุคลิกภาพกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบสูง  
4. มีประสบการณ์โรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ


How to Apply

Walk In At B.Care Medicalcenter Hospital
1. สมัครด้วยตนเอง ที่ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ อาคารศรีสุพรรณ ชั้น 3 แผนกบริหารงานบุคคล วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น. 
2. ส่งประวัติของท่านมาที่ E-mail : [email protected]

3. สมัครผ่าน Website 
      คลิก >>> www.bcaremedicalcenter.com
      คลิก >>> www.jobth.com 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  065-508-7188, 02-523-3359-71, 02-994-8200-3 ต่อ 3303 แผนกบริหารงานบุคคล
If you want to apply, please click at below button.