เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (หญิง)

Category : career

Type : Full Time | Address : โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ 29 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม, กรุงเทพมหานคร | Posted on Oct 18, 2018 ← Back

Job Description

1. ดูแลทรัพย์สินของโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการให้ได้รับความปลอดภัย ไม่สูญหาย
2.   ต้อนรับ อำนวยความสะดวก และแนะนำอาคารบริการได้ถูกต้อง โดย มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกปลอดภัยและพึงพอใจต่อการบริการ
3. รายงานผู้บังคับบัญชาในรอบของการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
4. ตรวจสอบวิเคราะห์ และรายงานความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม และอาคารสถานที่


Requirements:

วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย ขึ้นไป
เพศ : หญิง
หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


How to Apply

1. สมัครด้วยตนเอง ที่ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์   อาคารศรีสุพรรณ ชั้น 3 แผนกบริหารงานบุคคล วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.
2. ส่งประวัติของท่านมาที่ E-mail : [email protected]
3. สมัครผ่าน Website 
      คลิก >>> www.bcaremedicalcenter.com
      คลิก >>> www.jobth.com 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  065-508-7188, 02-523-3359-71, 02-994-8200-3 ต่อ 3303 แผนกบริหารงานบุคคล
If you want to apply, please click at below button.