นักเวชศาสตร์การสื่อสารความหมาย นักแก้ไขการพูด

Category : career

Type : Part Time | Address : โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ 29 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม, กรุงเทพมหานคร | Posted on Jun 27, 2019 ← Back

Job Description

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวินิจฉัยความผิดปกติทางภาษาและการพูด 
2. การคัดกรองหาข้อบ่งชี้ ประเมินสภาพความผิดปกติ ทดสอบความสามารถทางภาษาและการพูด รวมถึงการกลืน การแยกประเภทความผิดปกติต่างๆ 
3. ทำการบำบัดรักษา แก้ไข และฟื้นฟูสมรรถภาพครอบคลุมได้ทุกประเภทของความผิดปกติ เช่น พูดไม่ได้ พูดไม่ชัด พูดติดอ่าง เสียงผิดปกติ เสียงแหบแห้ง เสียงแตกพร่า พูดช้ากว่าวัย ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุของความผิดปกติต่างๆได้แก่ ปากแหว่งเพดานโหว่ ประสาทหูพิการ กลุ่มอาการออทิสติก สติปัญญาอ่อน กลืนลำบาก กลืนผิดวิธี ผู้ป่วยที่ผ่าตัดกล่องเสียง ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุทางสมอง ชาวต่างชาติที่พูดภาษาไทยด้วยสำเนียงแปร่ง เป็นต้น


Requirements:

คุณสมบัติ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
เพศ : หญิง/ชาย (กรณี เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) อายุ 20-35 ปี

มีใบประกอบวิชาชีพ


How to Apply

1. สมัครด้วยตนเอง ที่ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ อาคารศรีสุพรรณ ชั้น 3 แผนกบริหารงานบุคคล วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.
2. ส่งประวัติของท่านมาที่ E-mail : [email protected]
3. สมัครผ่าน Website 
      คลิก >>> www.bcaremedicalcenter.com
      คลิก >>> www.jobth.com 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  065-508-7188, 02-523-3359-71, 02-994-8200-3 ต่อ 3303 แผนกบริหารงานบุคคล
If you want to apply, please click at below button.