กิจกรรมคุณแม่คุณภาพ ประจำปี 2561
       โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ เรียนเชิญ คุณแม่ คุณพ่อ เข้าร่วมฟังการบรรยายกิจกรรมคุณแม่คุณภาพ ประจำปี 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 2 อาคารปานปิติ โรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

สอบถามรายละเอียดหรือสำรองที่นั้ง : โทร. 02 5233359-71 ต่อ 1116, 3333