เทคนิคการอุ้ม และ การอาบน้ำ อย่างถูกวิธี  

          ขอเชิญคุณแม่ คุณพ่อ เข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ  "เทคนิคการอุ้ม และ การอาบน้ำ อย่างถูกวิธี"  โดย คุณรัชดาวรรณ  แก้วกระจ่าง (พยาบาลวิชาชีพ หัวหน้าแผนกบริบาลทารก) ในวันเสาร์ที่ 20  ตุลาคม  2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 2 อาคารปานปิติ   

กำหนดการ

     8.30 - 9.00 น.        ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน
     9.00 - 12.00 น.     กิจกรรมบรรยาย


สอบถามรายละเอียดหรือสำรองที่นั้ง : โทร. 02 5233359-71 ต่อ 1116, 3333