เรืออากาศเอก ดร. นายแพทย์พิทักษ์ ฐานบัญชา (คนที่ 4 จากซ้าย ภาพ 1) ผู้อำนวยการโรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ และ แพทย์หญิงกันดาภา  ฐานบัญชา (คนที่ 5 จากซ้าย ภาพ 1) รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์  ร่วมพิธีเปิดร้านพัฟแอนด์พาย เบเกอรี่ สาขาโรงพยาบาล บี.แคร์ ฯ โดยมีนางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ (ที่ 3 จากซ้าย ภาพ 1) กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารของบริษัทการบินไทยฯและผู้บริหารของ รพ. บี.แคร์ฯ ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา