โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ จัดโครงการสัมมนาร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลสายไหม และสถานีตำรวจภูธรคูคต เรื่องการจัดการเหตุรุนแรงในโรงพยาบาล และการพัฒนาทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ นำทีมโดย ร.อ.ดร.นพ.พิทักษ์ ฐานบัญชา ผอ.โรงพยาบาล บี.แคร์ ประธานคณะผู้ดำเนินโครงการ โดยมี พ.ต.อ.สมภพ คูหาวิชานันท์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงาน ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ต.อ.ทนงศิลป์ มณีโชติ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลสายไหม และ พญ.ธัญญพิมพ์ สินธุ์จิรา แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 2 อาคารปานปิติ