บริการทางการแพทย์

blog entry

เรียกรับคืนยา Lanzaar

เรียกรับคืนยา Lanzaar
blog entry

World kidney day

วันไตโลก
blog entry

Announce

แจ้งขยายและปรับปรุงพื้นที่ให้บริการแผนกผู้ป่วยนอกประกันสังคม
blog entry

Mother Class March

อบรมคุณแม่คุณภาพ ประจำเดือน มีนาคม
blog entry

Children's Day

งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562
blog entry

Dental

ประกันสังคมทำฟันได้ ไม่ต้องสำรองจ่่าย