Flat Rate Delivery Program

 
คลอดปกติ    2    คืน   3   วัน   ราคา    37,900    บาท
ผ่าตัดคลอด  3    คืน   4   วัน   ราคา    49,900    บาท 

 

สิทธิประโยชน์สำหรับมารดาหลังคลอด
1.       รับบัตร B.Care Gold Card 1 ใบ  มีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ซื้อแพคเกจ
2.     Gift Set คุณแม่หลังคลอด
 
  
สิทธิประโยชน์สำหรับทารกแรกเกิด
1.       Baby Set (ผ้าห่อตัว, เสื้อ, กางเกง, ถุงมือ)
2.       กรอบรูปทารกแรกเกิด
3.   รูปภาพประทับใจลูกน้อย
4.       วิตามินเค
5.       วัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG)
6.       วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี เข็มที่ 1 (แรกเกิด)
7.       บริการจัดทำสูติบัตร
8.       ตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด (OAE)
9.       รับบัตร B.Care Gold Card 1 ใบ มีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ซื้อแพคเกจ
10.       Gift voucher ตรวจสุขภาพฟันซี่แรก
11.    Gift voucher ตรวจประเมินพัฒนาการเบื้องต้น (9-12 เดือน)

*หมายเหตุ    กรณี upgrade ห้องเป็นห้อง Suite รับส่วนลดค่าห้อง 10%

เงื่อนไข
1.   ราคาดังกล่าวรวมสูตินรีแพทย์ วิสัญญีแพทย์(กรณีผ่าคลอด) กุมารแพทย์เฉพาะทางในการดูแล
          ทารกแรกเกิด ห้องพักฟื้นสำหรับมารดา ห้องพักฟื้นสำหรับทารกแรกเกิด
2.       กรณีมีส่วนเกินคิดตามจริง โดยให้ส่วนลดค่าห้อง 10% , ค่ายา 10% (ยกเว้นยารายการพิเศษ)
3.       ไม่สามารถใช้ร่วมสิทธิ์ส่วนลด หรือ รายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ
4.       ไม่สามารถคืนค่าบริการเหมาจ่าย แลกเปลี่ยนเป็นสินค้า หรือบริการอื่น ๆ
เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ โทร  02-523-3359-71 / 02-994-8200-3 
ติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ได้ที่   Facebook : โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์