แพคเกจผ่าตัดสลายต้อกระจก

แพคเกจผ่าตัดสลายต้อกระจก
 


ราคาเหมาจ่ายรวมถึง 
 
- ราคาดังกล่างรวมค่าห้องผ่าตัด ,ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด ,ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ ,ค่าแพทย์ทำหัตถการ ,ค่าแพทย์ติดตามอาการหลังผ่าตัด 1 วัน , 1 สัปดาห์ และ 1 เดือนเท่านั้น 
ค่าเวชภัณฑ์,ค่าค่าบริการโรงพยาบาล และค่ายากลับบ้าน (Home Medication) ตามที่ระบุในแพคเกจเท่านั้น
- การผ่าตัดเป็นแบบผู้ป่วยนอก OPD เท่านั้น ไม่มีการนอนโรงพยาบาล 
 
หมายเหตุ                                                             
  1. ราคาดังกล่างเป็นการผ่าตัดตา 1 ข้าง เท่านั้น
  2. ราคาดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับบริษัทคู่สัญญา, บริษัทประกันภัย, สิทธิพิเศษ, ส่วนลดและรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
  3. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่ารักษาพยาบาลในกรณีมีโรคแทรกซ้อน, โรคประจำตัวที่ต้องรับการรักษาไม่สามารถขอคืนค่าบริการ, แลกเปลี่ยนเป็นยาหรือบริการอื่นๆ
  4. ชำระเงินสดหรือบัตรเครดิตเท่านั้น