โปรโมชั่นวันเด็กแห่งชาติ 2563

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับเด็ก
 1.โปรแกรมตรวจฟัน ขัดและเคลือบฟลูออไรด์สำหรับเด็ก ราคา 590 บาท ( จากราคาปกติ 980 บาท )

2.วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก4สายพันธุ์ สำหรับเด็กอายุ 9-15 ขวบ 2 เข็ม ราคา 4,990 บาท(จากราคาปกติ 5,590 บาท)

3.โปรแกรมวัคซีนป้องกันนิวโมคอคคัส10สายพันธุ์ 4เข็ม และวัคซีนป้องกันไวรัสโรต้าแบบหยอด 2ครั้ง(IPD Synflorix+Rotarix) ราคา 9,200 บาท (จากราคาปกติ 9,600 บาท)


 

เงื่อนไข

1.โปรแกรมตรวจฟัน ขัดและเคลือบฟลูออไรด์สำหรับเด็ก รวมค่าแพทย์ , ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการโรงพยาบาล

2. วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกสำหรับเด็กอายุ 9-15 ขวบ 2 เข็ม ราคา 4,990 บาท รวมค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการโรงพยาบาลไม่รวมค่าแพทย์

3.โปรแกรมวัคซีนป้องกันนิวโมคอคคัสและวัคซีนป้องกันไวรัสโรต้า(IPD Synflorix+Rotarix) ราคา 9,200 บาทรวมค่าเวชภัณฑ์ไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาลและค่าแพทย์

4.ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด และรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ

5.ชำระเป็นเงินสด หรือ บัตรเครดิต เท่านั้น

6.ผู้รับบริการสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม-15 กุมภาพันธ์ 2563 และสามารถใช้ได้ถึง 31 มีนาคม 2563