วัคซีนป้องกันโรคไวรัสโรต้า

วัคซีนป้องกันโรคไวรัสโรต้า (Rotavirus)

 

เงื่อนไข

  1. ราคาดังกล่าว  เฉพาะค่าวัคซีนเท่านั้น  ไม่รวมค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าแพทย์
  2. ราคาเหมาจ่าย ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด และรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
  3. ชำระเป็นเงินสด หรือ บัตรเครดิตเท่านั้น
ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์  โทร.  02-523-3359-71 / 02-994-8200-3 
ติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ได้ที่   Facebook : โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์