โปรแกรมวัคซีน สำหรับเด็ก 2 เดือน - 1 ปี


Well Baby 1  GSK  วัคซีนสำหรับเด็กอายุ 2 เดือน - 1 ปี   ราคา 6,950 บาท
 

2 เดือน วัคซีนรวมป้องกัน 6 โรค 1 เข็ม (คอตีบ, บาดทะยัก, ไอกรน, โปลิโอ, เยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิบ, ไวรัสตับอักเสบบี)
4 เดือน วัคซีนรวมป้องกัน 5 โรค 1 เข็ม (คอตีบ, บาดทะยัก, ไอกรน, โปลิโอ, เยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิบ)
6 เดือน วัคซีนรวมป้องกัน 6 โรค 1 เข็ม (คอตีบ, บาดทะยัก, ไอกรน, โปลิโอ, เยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิบ, ไวรัสตับอักเสบบี)
9 เดือน วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอี 1 เข็ม 
12 เดือน วัคซีนป้องกันหัด, หัดเยอรมัน, คางทูม 
Well Baby 2 Sanofi  วัคซีนสำหรับเด็กอายุ 2 เดือน - 1 ปี   ราคา 6,650 บาท
 
2 เดือน วัคซีนรวมป้องกัน 6 โรค 1 เข็ม (คอตีบ, บาดทะยัก, ไอกรน, โปลิโอ, เยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิบ, ไวรัสตับอักเสบบี)
4 เดือน วัคซีนรวมป้องกัน 5 โรค 1 เข็ม (คอตีบ, บาดทะยัก, ไอกรน, โปลิโอ, เยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิบ)
6 เดือน วัคซีนรวมป้องกัน 6 โรค 1 เข็ม (คอตีบ, บาดทะยัก, ไอกรน, โปลิโอ, เยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิบ, ไวรัสตับอักเสบบี)
9 เดือน วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอี 1 เข็ม 
12 เดือน วัคซีนป้องกันหัด, หัดเยอรมัน, คางทูม 


เงื่อนไข

  1. ราคาดังกล่าวรวมวัคซีนและเวชภัณฑ์เท่านั้น ไม่รวมค่าบริการและค่าแพทย์
  2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดและรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
  3. ไม่สามารถคืนค่าบริการ, แลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการอื่นๆ
  4. ชำระเงินสดหรือบัตรเครดิตเท่านั้น
ระยะเวลา : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์  โทร.  02-523-3359-71 / 02-994-8200-3 
ติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ได้ที่   Facebook : โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

 

วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอี 1 เข็ม