โปรแกรมวัคซีนเสริม

วัคซีนป้องกันโรค IPD
A    วัคซีนป้องกันไวรัสนิวโมคอคคัส ชนิด 10 สายพันธ์    จำนวน 4 เข็ม       ราคา    7,900   บาท
B    วัคซีนป้องกันไวรัสนิวโมคอคคัส ชนิด 13 สายพันธ์    จำนวน 4 เข็ม       ราคา    9,900   บาท
C    วัคซีนป้องกันไวรัสนิวโมคอคคัส 4 เข็ม และ วัคซีนป้องกันโรต้าไวรัส   
           ชนิดหยอด 2 ครั้ง   ราคา    9,600   บาท


เงื่อนไข
  1. ราคาดังกล่าวรวมวัคซีนและเวชภัณฑ์เท่านั้น ไม่รวมค่าบริการและค่าแพทย์
  2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดและรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
  3. ไม่สามารถคืนค่าบริการ, แลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการอื่นๆ
  4. ชำระเงินสดหรือบัตรเครดิตเท่านั้น
ระยะเวลา : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์  โทร.  02-523-3359-71 / 02-994-8200-3 
ติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ได้ที่   Facebook : โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์