โปรแกรมวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ

โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ คือโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย ทำให้มีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ ตั้งแต่จมูก คอ หลอดลมไปจนถึงปอด ได้แก่ โรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ ปอดอักเสบ และวัณโรค เป็นต้น

เป็นโรคที่พบได้ในฤดูฝนและฤดูหนาว หรือช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงดังเช่นปัจจุบันนี้ที่เกิดมลพิษทางอากาศ ได้แก่ ฝุ่น PM 2.5 ควันจากท่อไอเสียรถทุกประเภท

เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจที่อาจทำให้เกิดอาการรุนแรง ลุกลามทำให้ติดเชื้อในกระแสเลือด เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ปอดอักเสบรุนแรง จนทำให้เสียชีวิตได้

ดังนั้นควรจะได้รับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ชื่อว่า (Influenza Vaccine) และ วัคซีน IPD (Invasive Pneumococcal Disease) เพื่อป้องกันการติดเชื้อที่รุนแรง