เตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร

 
ตรวจสุขภาพlโดยสูตินรีแพทย์
GYN examination
 
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
CBC
 
ตรวจ Group เลือดระบบ AOB
Blood Group ABO
 
ตรวจ Group เลือดระบบ RH
Blood Group RH
 
ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี
HbsAg
 
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี
Anti HBs
 
ตรวจหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง
Anti HIV Screening
 
ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส
RPR
 
ตรวจหาโรคเลือดทางพันธุกรรม
Hb typing+PCR for alpha thal
 
ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน
Rubella IgG (สำหรับสุภาพสตรี)
 
ราคา 6,300 บาท

เงื่อนไข

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์, ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

  2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดและรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ

  3. ไม่สามารถคืนค่าบริการ, แลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการอื่นๆ

  4. ชำระเงินสดหรือบัตรเครดิตเท่านั้น

  5. เริ่ม 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2563

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ โทร.  02-523-3359-71 / 02-994-8200-3 
ติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ได้ที่   Facebook : โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์