เตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร

  ตรวจสุขภาพlโดยสูตินรีแพทย์ GYN examination
  ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
  ตรวจ Group เลือดระบบ AOB Blood Group ABO
  ตรวจ Group เลือดระบบ RH Blood Group RH
  ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี HbsAg
  ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี Anti HBs
  ตรวจหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง Anti HIV Screening
  ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส RPR
  ตรวจหาโรคเลือดทางพันธุกรรม Hb typing+PCR for alpha thal
  ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน Rubella IgG (สำหรับสุภาพสตรี)
 
ราคา 6,300 บาท

เงื่อนไข

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์, ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

  2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดและรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ

  3. ไม่สามารถคืนค่าบริการ, แลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการอื่นๆ

  4. ชำระเงินสดหรือบัตรเครดิตเท่านั้น

  5. เริ่ม 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562

ระยะเวลา : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์  โทร.  02-523-3359-71 / 02-994-8200-3 
ติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ได้ที่   Facebook : โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์