ตรวจสุขภาพประจำปี 2563


โปรแกรม ตรวจสุขภาพWellness Center 2020
 ระยะเวลา : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ โทร 02-523-3359-71 / 02-994-8200-3 
ติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ Facebook : โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์