ตรวจสุขภาพประจำปี 2562


Wellness Center Standard
โปรแกรมตรวจสุขภาพ 19 รายการ 
1. ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์
2. ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์
3. ตรวจสายตาเบื้องต้น
4. ความดันชีพจร น้ำหนัก ส่วนสูง
5. ตรวจวัดดัชนีมวลกาย
6. เอกซเรย์ทรวงอก(ปอดและหัวใจ)
7. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
8. ตรวจปัสสาวะ
9. ตรวจจำนวนเม็ดเลือด
10. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
11. ตรวจการทำงานของไต
12. ตรวจการทำงานของไต
13. ตรวจการทำงานของตับ
14. ตรวจการทำงานของตับ
15. ตรวจการทำงานของตับ
16. ตรวจไขมันในเลือด
17. ตรวจไขมันในเลือด
18. ตรวจไขมันในเลือด
19. ตรวจไขมันในเลือด
 " รับ!!   คูปองอาหารครัวการบิน  "

ราคา 2,900 บาท
 
Wellness Center Superior
โปรแกรมตรวจสุขภาพ 23  รายการ 
1. ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์
2. ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์
3. ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์
4. ตรวจตาบอดสี
5. ตรวจสายตา สั้น เอียง ยาว
6. ตรวจสายตาเบื้องต้น
7. ความดันชีพจร น้ำหนัก ส่วนสูง
8. ตรวจวัดดัชนีมวลกาย
9. เอกซเรย์ทรวงอก(ปอดและหัวใจ)
10. อัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน หรือ
      อัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง
              (เลือกรับบริการ)
11. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
12. ตรวจปัสสาวะ
13. ตรวจจำนวนเม็ดเลือด
14. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
15. ตรวจการทำงานของไต
16. ตรวจการทำงานของไต
17. ตรวจการทำงานของตับ
18. ตรวจการทำงานของตับ
19. ตรวจการทำงานของตับ
20. ตรวจไขมันในเลือด
21. ตรวจไขมันในเลือด
22. ตรวจไขมันในเลือด
23. ตรวจไขมันในเลือด
" รับ!!   บัตรสมาชิก B.Care Gold Card "
" รับ!!   Gift Voucher  Starbucks "

ราคา 4,900 บาท
 
Wellness Center Platinum (Male)
โปรแกรมตรวจสุขภาพ 29  รายการ
1. ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์
2. ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์
3. ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์
4. ตรวจความดันตา
5. ตรวจตาบอดสี
6. ตรวจสายตา สั้น เอียง ยาว
7. ตรวจสายตาเบื้องต้น
8. ความดันชีพจร น้ำหนัก ส่วนสูง
9. ตรวจวัดดัชนีมวลกาย
10. เอกซเรย์ทรวงอก(ปอดและหัวใจ)
11. อัลตราซาวด์ช่องท่องส่วนบนและส่วนล่าง
12. ตรวจมวลกระดูก 1 ตำแหน่ง
13. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
14. ตรวจปัสสาวะ
15. ตรวจจำนวนเม็ดเลือด
16. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
17. ตรวจการทำงานของไต
18. ตรวจการทำงานของไต
19. ตรวจการทำงานของตับ
20. ตรวจการทำงานของตับ
21. ตรวจการทำงานของตับ
22. ตรวจไขมันในเลือด
23. ตรวจไขมันในเลือด
24. ตรวจไขมันในเลือด
25. ตรวจไขมันในเลือด
26. ตรวจระดับกรดยูริค
27. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง
28. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง
29. ตรวจสารชี้บ่งมะเร็งต่อมลูกหมาก
" รับ!!   บัตรสมาชิก B.Care Gold Card "
" รับ!!   Gift Voucher  Starbucks "

ราคา 10,900 บาท
 
Wellness Center Platinum (Female)
โปรแกรมตรวจสุขภาพ 31  รายการ
1. ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์
2. ตรวจสุขภาพlโดยสูตินรีแพทย์
3. ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์
4. ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์
5. ตรวจความดันตา
6. ตรวจตาบอดสี
7. ตรวจสายตา สั้น เอียง ยาว
8. ตรวจสายตาเบื้องต้น
9. ความดันชีพจร น้ำหนัก ส่วนสูง
10. ตรวจวัดดัชนีมวลกาย
11. เอกซเรย์ทรวงอก(ปอดและหัวใจ)
12. อัลตราซาวด์ช่องท่องส่วนบนและส่วนล่าง
13. ตรวจมวลกระดูก 1 ตำแหน่ง
14. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
15. ตรวจมะเร็งเต้านม
16. ตรวจปัสสาวะ
17. ตรวจจำนวนเม็ดเลือด
18. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
19. ตรวจการทำงานของไต
20. ตรวจการทำงานของไต
21. ตรวจการทำงานของตับ
22. ตรวจการทำงานของตับ
23. ตรวจการทำงานของตับ
24. ตรวจไขมันในเลือด
25. ตรวจไขมันในเลือด
26. ตรวจไขมันในเลือด
27. ตรวจไขมันในเลือด
28. ตรวจระดับกรดยูริค
29. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง
30. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง
31. ตรวจมะเร็งปากมดลูก
" รับ!!   บัตรสมาชิก B.Care Gold Card "
" รับ!!   Gift Voucher  Starbucks "

ราคา 12,900 บาท

* กรณี ตรวจเพิ่มนอกเหนือจากโปรแกรมรายการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) ลด 20%

เงื่อนไข
   1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์  และค่าบริการโรงพยาบาล
   2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด และรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
   3. ไม่สามารถคืนค่าบริการ, แลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการอื่นๆ
   4. ชำระเงินสดหรือบัตรเครดิตเท่านั้น

ระยะเวลา : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ โทร 02-523-3359-71 / 02-994-8200-3 
ติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ Facebook : โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์