ตรวจสุขภาพประจำปี 2562


Wellness Center Standard
โปรแกรมตรวจสุขภาพ 19 รายการ 
 
1. ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ Check up
Physical examination
 
2. ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์
Dental
 
3. ตรวจสายตาเบื้องต้น
Visaul acuity
 
4. ความดันชีพจร น้ำหนัก ส่วนสูง
Vital Signs ,BW ,Height
 
5. ตรวจวัดดัชนีมวลกาย
BMI
 
6. เอกซเรย์ทรวงอก(ปอดและหัวใจ)
Digital chest x-ray
 
7. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
Electrocardiogram
 
8. ตรวจปัสสาวะ
Urine examination
 
9. ตรวจจำนวนเม็ดเลือด
CBC
 
10. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
Blood sugar
 
11. ตรวจการทำงานของไต
Creatinine
 
12. ตรวจการทำงานของไต
BUN
 
13. ตรวจการทำงานของตับ
SGPT
 
14. ตรวจการทำงานของตับ
SGOT
 
15. ตรวจการทำงานของตับ
Alkaline Phosphatase
 
16. ตรวจไขมันในเลือด
Total Cholesterol
 
17. ตรวจไขมันในเลือด
Triglyceride
 
18. ตรวจไขมันในเลือด
HDL
 
19. ตรวจไขมันในเลือด
LDL-cal
 
                               " รับ!!   คูปองอาหารครัวการบิน    Thai catchtaring "
ราคา 2,900 บาท

Wellness Center Superior
โปรแกรมตรวจสุขภาพ 23  รายการ 
 
1. ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ Check up
Physical examination
 
2. ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์
Eye Examination
 
3. ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์
Dental
 
4. ตรวจตาบอดสี
Color Blindness Test
 
5. ตรวจสายตา สั้น เอียง ยาว
Keratometer
 
6. ตรวจสายตาเบื้องต้น
Visaul acuity
 
7. ความดันชีพจร น้ำหนัก ส่วนสูง
Vital Signs ,BW ,Height
 
8. ตรวจวัดดัชนีมวลกาย
BMI
 
9. เอกซเรย์ทรวงอก(ปอดและหัวใจ)
Digital chest x-ray
 
10. อัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน หรือ
               อัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง
                                   (เลือกรับบริการ)
Ultrasound upper abdomen or
Ultrasound lower abdomen
 
11. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
Electrocardiogram
 
12. ตรวจปัสสาวะ
Urine examination
 
13. ตรวจจำนวนเม็ดเลือด
CBC
 
14. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
Blood sugar
 
15. ตรวจการทำงานของไต
Creatinine
 
16. ตรวจการทำงานของไต
BUN
 
17. ตรวจการทำงานของตับ
SGPT
 
18. ตรวจการทำงานของตับ
SGOT
 
19. ตรวจการทำงานของตับ
Alkaline Phosphatase
 
20. ตรวจไขมันในเลือด
Total Cholesterol
 
21. ตรวจไขมันในเลือด
Triglyceride
 
22. ตรวจไขมันในเลือด
HDL
 
23. ตรวจไขมันในเลือด
LDL-cal
 
                                                   " รับ!!   บัตรสมาชิก B.Care Gold Card "
 
                                                           " รับ!!   Gift Voucher  Starbucks "
ราคา 4,900 บาท
 
Wellness Center Platinum (Male)
โปรแกรมตรวจสุขภาพ 29  รายการ
 
1. ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ Check up
Physical examination
 
2. ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์
Eye Examination
 
3. ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์
Dental
 
4. ตรวจความดันตา
Intraocular Pressure
 
5. ตรวจตาบอดสี
Color Blindness Test
 
6. ตรวจสายตา สั้น เอียง ยาว
Keratometer
 
7. ตรวจสายตาเบื้องต้น
Visaul acuity
 
8. ความดันชีพจร น้ำหนัก ส่วนสูง
Vital Signs ,BW ,Height
 
9. ตรวจวัดดัชนีมวลกาย
BMI
 
10. เอกซเรย์ทรวงอก(ปอดและหัวใจ)
Digital chest x-ray
 
11. อัลตราซาวด์ช่องท่องส่วนบนและส่วนล่าง
Ultrasound whole abdomen
 
12. ตรวจมวลกระดูก 1 ตำแหน่ง
Bone Densitometry
 
13. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
Electrocardiogram
 
14. ตรวจปัสสาวะ
Urine examination
 
15. ตรวจจำนวนเม็ดเลือด
CBC
 
16. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
Blood sugar
 
17. ตรวจการทำงานของไต
Creatinine
 
18. ตรวจการทำงานของไต
BUN
 
19. ตรวจการทำงานของตับ
SGPT
 
20. ตรวจการทำงานของตับ
SGOT
 
21. ตรวจการทำงานของตับ
Alkaline Phosphatase
 
22. ตรวจไขมันในเลือด
Total Cholesterol
 
23. ตรวจไขมันในเลือด
Triglyceride
 
24. ตรวจไขมันในเลือด
HDL
 
25. ตรวจไขมันในเลือด
LDL-cal
 
26. ตรวจระดับกรดยูริค
Uric acid
 
27. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง
AFP
 
28. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง
CEA
 
29. ตรวจสารชี้บ่งมะเร็งต่อมลูกหมาก
PSA
 
                                                      " รับ!!   บัตรสมาชิก B.Care Gold Card "
 
                                                              " รับ!!   Gift Voucher  Starbucks "
ราคา 10,900 บาท
 
Wellness Center Platinum (Female)
โปรแกรมตรวจสุขภาพ 32  รายการ
 
1. ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ Check up
Physical examination
 
2. ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ Check up
Physical examination
 
3. ตรวจสุขภาพlโดยสูตินรีแพทย์
GYN examination
 
4. ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์
Eye Examination
 
5. ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์
Dental
 
6. ตรวจความดันตา
Intraocular Pressure
 
7. ตรวจตาบอดสี
Color Blindness Test
 
8. ตรวจสายตา สั้น เอียง ยาว
Keratometer
 
9. ตรวจสายตาเบื้องต้น
Visaul acuity
 
10. ความดันชีพจร น้ำหนัก ส่วนสูง
Vital Signs ,BW ,Height
 
11. ตรวจวัดดัชนีมวลกาย
BMI
 
12. เอกซเรย์ทรวงอก(ปอดและหัวใจ)
Digital chest x-ray
 
13. อัลตราซาวด์ช่องท่องส่วนบนและส่วนล่าง
Ultrasound whole abdomen
 
14. ตรวจมวลกระดูก 1 ตำแหน่ง
Bone Densitometry
 
15. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
Electrocardiogram
 
16. ตรวจมะเร็งเต้านม
mamogram with ultrasound
 
17. ตรวจปัสสาวะ
Urine examination
 
18. ตรวจจำนวนเม็ดเลือด
CBC
 
19. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
Blood sugar
 
20. ตรวจการทำงานของไต
Creatinine
 
21. ตรวจการทำงานของไต
BUN
 
22. ตรวจการทำงานของตับ
SGPT
 
23. ตรวจการทำงานของตับ
SGOT
 
24. ตรวจการทำงานของตับ
Alkaline Phosphatase
 
25. ตรวจไขมันในเลือด
Total Cholesterol
 
26. ตรวจไขมันในเลือด
Triglyceride
 
27. ตรวจไขมันในเลือด
HDL
 
28. ตรวจไขมันในเลือด
LDL-cal
 
29. ตรวจระดับกรดยูริค
Uric acid
 
30. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง
AFP
 
31. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง
CEA
 
32. ตรวจมะเร็งปากมดลูก
Thin prep test
 
                                                      " รับ!!   บัตรสมาชิก B.Care Gold Card "
 
                                                              " รับ!!   Gift Voucher  Starbucks "
ราคา 12,900 บาท

* กรณี ตรวจเพิ่มนอกเหนือจากโปรแกรมรายการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) ลด 20%

เงื่อนไข
   1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์  และค่าบริการโรงพยาบาล
   2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด และรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
   3. ไม่สามารถคืนค่าบริการ, แลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการอื่นๆ
   4. ชำระเงินสดหรือบัตรเครดิตเท่านั้น

ระยะเวลา : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ โทร 02-523-3359-71 / 02-994-8200-3 
ติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ Facebook : โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์