โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
(Digital Mammogram & Ultrasound Breast)
ราคา 2,500 บาท


เงื่อนไข
1. ราคาตรวจดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
2.ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดและรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
3. ไม่สามารถคืนค่าบริการ, แลกเปลี่ยนเป็นยาหรือบริการอื่นๆ
4.สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.ชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตเท่านั้น
เริ่ม 1 เมษายน 2561 – 31 ธันวาคม 2561