โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย 2563

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย 2563


 


เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ โทร  02-523-3359-71 / 02-994-8200-3 
ติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ได้ที่   Facebook : โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์