โปรแกรม คลินิกข้อเสื่อมและข้อเทียม

โปรแกรม คลินิกข้อเสื่อมและข้อเทียม

1. โปรแกรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 1 ข้าง
2. โปรแกรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 2 ข้าง
สอบถามเพิ่มเติมหรือนัดแพทย์กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
(เจ้าหน้าที่จะตอบภายใน 1 วันทำการ)
กรณีเร่งด่วนกรุณาโทร 02 523 3359-71 หรือ 02 9948200-3 ต่อ 1233,1234