หมวดหมู่รู้บริการ

การเลือกของเล่นให้ลูกรัก

การเลือกของเล่นให้ลูกรัก

1.หลีกเลี่ยงการซื้อของเล่นที่มีชิ้นส่วนเล็ก ๆ และแตกหักได้ง่ายเพราะจะทำให้เด็กเกิดอันตรายได้ เช่น เด็กอาจจะหยิบชิ้นเหล่านี้เข้าปาก ทำให้สำลักเข้าหลอดลมอุดตันการหายใจและเสียชีวิตได้
2.อย่าเลือกซื้อของเล่นที่มีลักษณะมีปลายหรือขอบแหลมคม  อาจจะเกิดอันตรายขณะเล่นได้
3.ไม่ควรซื้อของเล่นที่มีเสียงดังมาก  เพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อประสาทหูของเด็ก
4.ของเล่นที่มีสีสันสดใส มีข้อดีคือช่วยกระตุ้นความสนใจของเด็ก แต่ต้องเป็นสีที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก 
5.ควรเลือกของเล่นเป็นรูปทรงต่าง ๆ และ มีผิวสัมผัสที่แตกต่างกันออกไปเพื่อกระตุ้นการรับรู้ของเด็ก
6.หากซื้อของเล่นมือสอง  ต้องตรวจสอบอย่างละเอียด  เนื่องจากอาจมีชิ้นส่วนชำรุดและหลุดในขณะเล่น ทำให้เกิดอันตรายได้ และควรทำความสะอาดของเล่นก่อน
7.ควรซื้อของเล่นที่มีคุณภาพสูง  ของเล่นราคาถูกบางชนิด  อาจจะไม่ปลอดภัยกับเด็ก อาจไม่ทนทานและอาจใช้สีที่มีสารตะกั่วหรือสารเคมีที่เป็นอันตรายกับเด็ก  ถ้าของเล่นคุณภาพสูง  ความทนทานความปลอดภัยก็จะสูงด้วย  ตรวสอบเบื้องต้นได้ตามรายละเอียดที่แจ้งในกล่องหรือบรรจุภัณฑ์
8.ควรจะเลือกซื้อของเล่นให้เหมาะสมกับวัย  และพัฒนาการของลูก ไม่ควรเลือกของเล่นที่ยากเกินไปสำหรับเด็ก  เด็กที่เริ่มหัดเล่นพบว่าของเล่นที่ยากเกินความสามารถของเด็ก  จะทำให้ความตื่นเต้นในของเล่นใหม่หมดลง ฉะนั้นการเลือกจึงควรเริ่มต้นจากของเล่นที่ง่ายก่อนแล้วจึงค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นยากขึ้นตามลำดับ  เพื่อไม่ให้เด็กเกิดความรู้สึกขาดความมั่นใจ แล้วค่อยๆขยับเป็ฯของเล่นสำหรับเด็กที่มีอายุมากขึ้นตามลำดับ