หมวดหมู่รู้บริการ

การตรวจการตั้งครรภ์ด้วยการตรวจปัสสาวะด้วยตนเอง

การตรวจการตั้งครรภ์ด้วยการตรวจปัสสาวะด้วยตนเอง
การทดสอบปัสสาวะของผู้ที่สงสัยว่าจะตั้งครรภ์ด้วยชุดทดสอบสำเร็จรูปที่วางจำหน่ายทั่วไป เป็นการตรวจหาฮอร์โมนเอสซีจี (HCG) ในปัสสาวะซึ่งฮอร์โมนนี้จะมีการสร้างโดยเซลล์ตัวอ่อนของมนุษย์  ดังนั้นจึงสามารถตรวจสอบได้ทันทีที่มีการปฏิสนธิ และเติบโตของเซลล์ตัวอ่อนในมดลูก เมื่อฮอร์โมนถูกขับออกมาในปัสสาวะแม่ในปริมาณมากพอในระดับหนึ่งก็จะสามารถตรวจพบได้ โดยทั่วไปจะให้ผลบวก(ตั้งครรภ์)ประมาณวันที่ 14 ของการปฏิสนธิ  แต่การตรวจสอบฮอร์โมนเอชซีจีในปัสสาวะ ยังมีโอกาสความคลาดเคลื่อนได้ ถ้าระดับฮอร์โมนในปัสสาวะไม่มากพอที่จะตรวจพบได้พบจากการทดสอบ 

  ในกรณีที่ประจำเดือนไม่มาตามกำหนด แต่ผลการทดสอบการตั้งครรภ์ด้วยตนเองให้ผลลบ คุณควรตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่ง  หรือไปพบแพทย์ เพื่อรับการตรวจด้วยการตรวจทางห้องปฏบัติการ หรือ การตรวจด้วยวิธีอื่นๆ โดยแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ การทดสอบของท่านให้แพทย์ทราบด้วย เช่น ชุดทดสอบที่ใช้ วันเวลาที่ท่านทดสอบ รวมถึงประวัติประจำเดือน และอาการอื่นๆด้วย

ในกรณีที่ผลการทดสอบเป็นบวก ท่านควรไปพบแพทย์ การตรวจจะช่วยเพิ่มความมั่นใจต่อการวินิจฉัยการตั้งครรภ์ และเป็นการตรวจร่างกายเพื่อดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ที่สมบูรณ์ รวมถึงการบริการอื่นๆ เช่น ตรวจเลือด รับยาบำรุงครรภ์ ตรวจอัลตราซาวด์ รับคำแนะนำการปฏิบัติตนระหว่างตั้งครรภ์เป็นต้น