ขอเรียนเชิญท่านผู้รับบริการ แพทย์ พยาบาล และพนักงานทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารปานปิติ
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เคาท์เตอร์ลูกค้าสัมพัน หรือโทร 0 2523 3359-71 ต่อ 3333 หรือ 1166