โรงพยาบาล บี.แคร์ฯ เปิดให้บริการห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ
 

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์ เปิดห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด (Cardiac Catheterization Lab) ซึ่งเป็นห้องพิเศษที่มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง สำหรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ได้มาตรฐาน เพื่อช่วยให้คุณภาพในการรักษาผู้ป่วยดียิ่งขึ้นและมีความปลอดภัยสูงสุด
 

โอกาสนี้ เรืออากาศเอก ดร.นพ. พิทักษ์ ฐานบัญชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิด และต้อนรับ นายแพทย์ พิทักษ์ พงศ์นนทชัย แพทย์อายุรศาสตร์โรคหัวใจและทีมงาน ในโอกาสเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด ณ ชั้น 2 อาคารสมสราญ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562