โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ จัดกิจกรรม อบรมคุณแม่คุณภาพ ประจำเดือนตุาคม 2562 ในหัวข้อ “การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการดูแลทารกแรกเกิด” โดย พว.นฤมล รัตนจารุศิริ (พยาบาลวิชาชีพ แผนกบริบาลทารกแรกเกิด) เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับสมาชิกใหม่โดยการสร้างสายใยแห่งรักให้กับครอบครัว ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 2 อาคารปานปิติ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์

 

 
ลงทะเบียน >> คลิ๊ก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ โทร  02-523-3359-71 / 02-994-8200-3 
ติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ได้ที่   Facebook : โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์