โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์  โดย เรืออากาศเอก ดร.นพ.พิทักษ์ ฐานบัญชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล, แพทย์หญิงกันดาภา ฐานบัญชา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล และ สายการบินลาว สกายเวย์  สปป.ลาว  โดย Mr.Soulachit Phongpachit - Acting Marketing Manager,  Mr.Bounpone Soumany – Managing Director และ Mr.Phasouk Kolasith - Sales & Marketing  ลงนามความร่วมมือในการดูแลรักษาสุขภาพของพนักงานและผู้โดยสารของสายการบิน พร้อมแคมเปญส่งเสริมการตลาดร่วมกัน ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 2 อาคารปานปิติ โรงพยาบาล บี.แคร์ฯ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา