เด็กๆพร้อมคุณพ่อคุณแม่ เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก2563 กับ รพ.บี.แคร์ฯ   เด็กๆได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมพร้อมรับของรางวัลภายในงาน ณ โถงบริเวณชั้น 1 อาคารปานปิติ รพ.บี.แคร์ฯ