โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ จัดกิจกรรมอบรมธรรมศึกษา หัวข้อ “ศิลปะแห่งความสุข ว่าด้วยหลักปัญญา เมตตา และการตื่นรู้” บรรยายโดย อาจารย์พศิน อินทรวงค์ โดยมี เรืออากาศเอก ดร.นพ พิทักษ์ ฐานบัญชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากบุคลากรของโรงพยาบาล ผู้รับบริการ และ ผู้สนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 2 อาคารปานปิติ เมื่อวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา