โรงพยาบาล บี.แคร์ฯ ขอขอบคุณ พลตรีหญิงสาริณี มกรมณี และคุณเพิ่มพร มกรมณี ได้มอบเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ (Alcohol) แบบใช้เท้าเหยียบและ Home made cake ทั้งหมดจำนวน 80 ชิ้น เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของ รพ. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ค่ะ

ขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ