มา รพ.บี.แคร์ฯ แบบไม่ต้องกังวลใจ เพราะเรามี ARI Clinic หรือ คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 หนึ่งในมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ