ช่องทางติดต่อ

 


โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
 

โทรศัพท์ : 02 523 3359-71                        
โทรสาร : 02-531-5041
29 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม 
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
อีเมลล์:
[email protected]