หมวดหมู่รู้บริการ

ความรู้เรื่องโรค

ความรู้เรื่องโรค

โรคติดเชื้อ

ไข้เลือดออก
ไข้หวัดใหญ่
โรคพิษสุนัขบ้า
โรคมือ เท้า ปาก

โรคเรื้อรัง

ข้อเข่าเสื่อม
ภาวะกระดูกสันหลังคด
โรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
โรคหลอดเลือดหัวใจ