หมวดหมู่รู้บริการ

กระดูกสันหลังคด

กระดูกสันหลังคดอาจเกิดได้ในวัยต่างๆและมีสาเหตุแตกต่างกันไป เช่นในเด็กเล็กอาจเกิดจากการเจริญเติบโตของกระดูกสันหลังในสมบูรณ์ตั้งแต่ในครรภ์  กระดูกสันหลังคดในผู้สูงอายุอาจเกิดจากข้อกระดูกสันหลังเสื่อมเป็นต้น

อาการ

  • ไม่มีอาการอะไรเลย
  • คอเอียง
  • ไหล่หรือเอวสองข้างไม่เท่ากัน
  • เดินตัวเอียง
  • ปวดหลัง หรือปวดสะโพกร้าวลงขา
หากพบกระดูกสันหลังคดควรไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุ และทำการรักษา

วิธีการรักษา ขึ้นอยู่กับสาเหตุและอาการได้แก่

  • การสังเกตอาการ เอกซเรย์ติดตามเป็นระยะ
  • บริหารกล้ามเนื้อหลัง
  • ปรับการใช้งานหลัง และปรับอิริยาบถ
  • ควบคุมน้ำหนักตัว
  • ผ่าตัดรักษา