หมวดหมู่รู้บริการ

โรคไข้หวัดใหญ่

โรคไข้หวัดใหญ่คืออะไร
ไข้หวัดใหญ่ เกิดจากการติดเชื้อไวรัส อินฟลูเอนซ่า ซึ่งมีการระบาดเป็นช่วงๆ ในหน้าฝน และหน้าหนาว เป็นเชื้อที่มีโอกาสกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่รุนแรงได้
การติดต่อ
โรคไข้หวัดใหญ่สามารถแพร่กระจายเชื้อได้ทางการหายใจ ไอ จาม
อาการของโรคไข้หวัดใหญ่
อาการโดยทั่วไปจะคล้ายไข้หวัดจากเชื้ออื่น ๆ ทั่วไป แต่มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรง มีไข้ และเกิดโรคแทรกซ้อนได้มากกว่า ผู้ป่วยจะมีน้ำมูกไหล ไอ เจ็บคอ มีไข้สูง ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามตัวโดยทั่วไปจะมีอาการ 2-3 วัน แต่บางรายอาจมีอาการรุนแรง เช่นปอดบวม และจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หลังจากหายอาจมีอาการอ่อนเพลียมึนงงไปอีกหลายสัปดาห์
โรคไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันได้ด้วย
1.    การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ปีละ1ครั้ง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น สตรีตั้งครรภ์ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุเป็นต้น 
2.    รักษาร่างกายให้แข็งแรง และอบอุ่น
3.    ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ เป็นประจำ
4.    เครื่องใช้ส่วนตัวไม่ควรใช้ปะปนกับผู้อื่น
5.    หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนแออัด
6.    ไม่คลุกคลี หรือนอนร่วมกับผู้ป่วยในระยะที่มีการระบาดของโรค
ขอขอบคุณ ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข