โปรแกรมวัคซีน สำหรับเด็ก 2-12 เดือน

โปรแกรมวัคซีน GSK     Package A สำหรับเด็ก 2-12 เดือน       ราคาเหมาจ่าย 6,700 บาท

โปรแกรมวัคซีน Sanofi  Package B สำหรับเด็ก 2-12 เดือน      ราคาเหมาจ่าย 6,500 บาท

** ราคานี้เฉพาะวัคซีนเท่านั้น ไม่รวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการโรงพยาบาล
 

เงื่อนไข

1.ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดและรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
2.การซื้อโปรแกรมไม่สามารถขอคืน หรือเปลี่ยนเป็นยาหรือบริการอื่นๆ
3.สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.ชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตเท่านั้น
5.เริ่ม 1 เมษายน 2561 – 31 ธันวาคม 2561