โปรแกรมวัคซีนเสริม

โปรแกรมวัคซีนเสริม สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้ลูกรัก

โปรแกรม  1  วัคซีนป้องกันไวรัสนิวโมคอคคัส และ วัคซีนป้องกันโรต้าไวรัส            ราคา    9,600   บาท
โปรแกรม  2  วัคซีนป้องกันไวรัสนิวโมคอคคัส ชนิด 10 สายพันธ์ จำนวน 4 เข็ม       ราคา    7,900   บาท
โปรแกรม  3  วัคซีนป้องกันไวรัสนิวโมคอคคัส ชนิด 13 สายพันธ์ จำนวน 4 เข็ม       ราคา    9,900   บาท
โปรแกรม  4  วัคซีนป้องกันโรต้าไวรัส (Rotarix)                                                   ราคา    2,200   บาท 
                    หรือ วัคซีนป้องกันโรต้าไวรัส (Rotateq)                                           ราคา    2,500   บาท** ราคานี้เฉพาะวัคซีนเท่านั้น ไม่รวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการโรงพยาบาล

เงื่อนไข

1.ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดและรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
2.การซื้อโปรแกรมไม่สามารถขอคืน หรือเปลี่ยนเป็นยาหรือบริการอื่นๆ
3.สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.ชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตเท่านั้น
           หมดเขต  31  ธันวาคม  2561