โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
(Digital Mammogram & Ultrasound Breast)
ราคา 3,500 บาท


เงื่อนไข
1. ราคาตรวจดังกล่าวรวมค่าบริการโรงพยาบาล ไม่รวมค่าแพทย์
2.ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดและรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
3. ไม่สามารถคืนค่าบริการ, แลกเปลี่ยนเป็นยาหรือบริการอื่นๆ
4. ชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตเท่านั้น

เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2563
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ โทร  02-523-3359-71 / 02-994-8200-3 
ติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ได้ที่   Facebook : โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์