โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย
 
คลอดปกติ    2    คืน   3   วัน   ราคา    37,900    บาท
ผ่าตัดคลอด  3    คืน   4   วัน   ราคา    49,900    บาท 

 

สิทธิประโยชน์สำหรับมารดาหลังคลอด
1.       Gift voucher รับบริการนวดระบายน้ำเหลือง  20  นาที
2.       รับบัตร B.Care Gold Card 1 ใบ  มีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ซื้อแพคเกจ
3.       รับสิทธิ์ใช้บริการอยู่ไฟหลังคลอด ที่ ศูนย์ Balance Wellness Center โปรแกรม 5 วัน
           ใน ราคา  8,500 บาท จาก ราคา  9,500 บาท
4.     Gift Set คุณแม่หลังคลอด
 
  
สิทธิประโยชน์สำหรับทารกแรกเกิด
1.       Baby Set (ผ้าห่อตัว, เสื้อ, กางเกง, ถุงมือ)
2.       กรอบรูปทารกแรกเกิด
3.   รูปภาพประทับใจลูกน้อย
4.       วิตามินเค
5.       วัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG)
6.       วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี เข็มที่ 1 (แรกเกิด)
7.       บริการจัดทำสูติบัตร
8.       ตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด (OAE)
9.       รับบัตร B.Care Gold Card 1 ใบ มีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ซื้อแพคเกจ
10.       Gift voucher ตรวจสุขภาพฟันซี่แรก
11.    Gift voucher ตรวจประเมินพัฒนาการเบื้องต้น (9-12 เดือน)

*หมายเหตุ    กรณี upgrade ห้องเป็นห้อง Suite รับส่วนลดค่าห้อง 10%

เงื่อนไข
1.   ราคาดังกล่าวรวมสูตินรีแพทย์ วิสัญญีแพทย์(กรณีผ่าคลอด) กุมารแพทย์เฉพาะทางในการดูแล
          ทารกแรกเกิด ห้องพักฟื้นสำหรับมารดา ห้องพักฟื้นสำหรับทารกแรกเกิด
2.       กรณีมีส่วนเกินคิดตามจริง โดยให้ส่วนลดค่าห้อง 10% , ค่ายา 10% (ยกเว้นยารายการพิเศษ)
3.       ไม่สามารถใช้ร่วมสิทธิ์ส่วนลด หรือ รายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ
4.       ไม่สามารถคืนค่าบริการเหมาจ่าย แลกเปลี่ยนเป็นสินค้า หรือบริการอื่น ๆ
เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ โทร  02-523-3359-71 / 02-994-8200-3 
ติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ได้ที่   Facebook : โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์