02 994 8201-3
ติดต่อสอบถาม 02 994 8201-3
หน้าแรก / ค้นหาแพทย์
ค้นหาแพทย์
คุณสามารถค้นหาโดยชื่อและนามสกุลของแพทย์ หรือค้นหาจากความเชี่ยวชาญ และค้นหาจากศูนย์
นพ. เทอดศักดิ์ ชาครปัญญา
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

สาขาความเชี่ยวชาญ :

เวชปฏิบัติทั่วไป (General Practitioner)

 

การศึกษา :

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Faculty of Medicine,Thammasat University

ตารางออกตรวจ
วัน
เวลา
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.