แพคเกจและโปรโมชั่น

ข่าวสารและกิจกรรม

โรงพยาบาลบีแคร์ฯ รับมอบหน้ากากอนามัยและสเปย์แอลกอฮอล์

จากคุณสิทธิชัย มหาไชย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนา เซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด และภรรยา 

จัดเตรียมความพร้อมสถานที่ ARI Clinic รองรับสถานการณ์ COVID-19

จัดเตรียมความพร้อมสถานที่ ARI Clinic รองรับสถานการณ์ COVID-19 

มาตรการสำหรับการทำฟัน ในสถานการณ์ "COVID-19

มาตรการสำหรับการทำฟัน ในสถานการณ์ "COVID-19

Social Distancing เพิ่มระยะห่างป้องกันโรค

รพ.บี.แคร์ฯ เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจัดระเบียบที่นั่งและการยืนรอคิว ระหว่างรอรับบริการให้มีระยะห่างกัน 1 เมตร ตามจุดบริการต่าง ๆ รวมถึงเก้าอี้นั่งรอตรวจของผู้ป่วยนั่งเว้นระยะห่างกัน เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ

รพ.บีแคร์ฯ เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

รพ.บีแคร์ฯ เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

แจ้งผลการตรวจ PCR for COVID-19 ของบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

แจ้งผลการตรวจ PCR for COVID-19 ของบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์