B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / ข่าวสารและกิจกรรม / ประกาศเวลาเปิดให้บริการ ผู้ป่วยนอกประกันสังคม อาคารอนันตรา
ประกาศเวลาเปิดให้บริการ ผู้ป่วยนอกประกันสังคม อาคารอนันตรา
28 พฤษภาคม 2024

ประกาศเวลาเปิดให้บริการ

ผู้ป่วยนอกประกันสังคม อาคารอนันตรา

 

เปิดให้บริการ จันทร์ – อาทิตย์

เวลา 07.00 – 20.00 น.

ปิดรับลงทะเบียน เวลา 19.00 น.

(กรณีมาหลัง 19.00 น. กรุณานัดหมายเข้ารับการตรวจในวันถัดไป)

 

กรณีผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน ให้บริการ 24 ชั่วโมง

ที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน อาคารสมสราญ

 

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2567


ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.