Package & Promotion

ข่าวสารและกิจกรรม

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ จัดกิจกรรมอบรมธรรมศึกษา หัวข้อ “ศิลปะแห่งความสุข ว่าด้วยหลักปัญญา เมตตา และการตื่นรู้”

จัดกิจกรรมอบรมธรรมศึกษา หัวข้อ “ศิลปะแห่งความสุข ว่าด้วยหลักปัญญา เมตตา และการตื่นรู้

Happy chinese new year 2020

กิจกรรมมอบส้มมงคลแก่ผู้รับบริการ

กิจกรรมวันเด็ก 2563 กับ รพ.บี.แคร์ฯ

กิจกรรมวันเด็ก 2563 กับ รพ.บี.แคร์ฯ

กิจกรรมทำบุญรับพุทธศักราชใหม่2563

กิจกรรมทำบุญรับพุทธศักราชใหม่2563

รายการอบรมคุณแม่คุณภาพ ประจำปี 2563

รายการอบรมคุณแม่คุณภาพ ประจำปี 2563

รพ.บี.แคร์ฯ และ สายการบินลาว สกายเวย์ สปป.ลาว ลงนามความร่วมมือ

รพ.บี.แคร์ฯ และ สายการบินลาว สกายเวย์ สปป.ลาว ลงนามความร่วมมือ